Dinar prema evru 2007-2015. godine

kurs dinara prema evru, devizni kurs, 2015, RSD/EUR, šifra valute 941, dinar, evro
Poslednja izmena: 5. januar 2015. godine

Zvanična valuta Republike Srbije je dinar. „Srpski dinar” se prvi put pominje u arhivskim dokumentima s kraja 1214. godine, u vreme Stefana Prvovenčanog. Od tog vremena sve do pada Despotovine 1459. godine dinar su kovali gotovo svi srpski vladari. On je predstavljao jedno od najbitnijih obeležja samostalnosti i državnosti srpske države u srednjem veku. Međunarodna oznaka valute za dinar je RSD, a šifra valute 941. (Izvor: Wikipedia)

Evro je 1. januara 1999. godine postao zajednička valuta 12 zemalja članica evropske ekonomske i monetarne unije (Austrija, Belgija, Finska, Francuska, Nemačka, Irska, Italija, Luksemburg, Holandija, Portugal, Španija i Grčka), a 1. marta 2002. godine novčanice i kovani novac u evrima su u čitavoj zoni evra postali jedino važeće zakonsko sredstvo plaćanja. Srednji kurs dinara prema evru 15. maja 2002. godine (kursne liste se na prezentaciji NBS prikazuju od tog dana) iznosio je 60,5535 dinara.

„Devizni kurs predstavlja cenu određene inostrane valute izraženu u domaćem novcu. Devizni kurs pokazuje koliko je domaćeg novca potrebno dati za jednu ili sto jedinica stranog novca. Posredstvom deviznog kursa uspostavlja se veza između cena u zemlji i u inostranstvu.” (Izvor: NBS)

1 comment
  1. […] istorijski pregled od 2007. godine ] Objavio pod Design i označio sa devizni kurs, dinar, dinar na istorijskom minimumu, […]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *