Dnevnik putovanja sa letovanja

Svako ko je imao priliku da sedi do mene na suvozačevom mestu naučio je da vodi jednostavan dnevnik putovanja. To je otmeno ime za rukom nacrtanu tablicu u običnom bloku papira sa spiralnim povezom. Suvozač upisuje mesta kroz koja prolazimo, vreme, broj pređenih kilometara i trajanje pauze (odmor, naplatna rampa na autoputu, granični prelaz). Kako ta obaveza brzo postaje mrska suvozač zauzvrat stiče prestižno zvanje „navigatora”.

Evidencija mi služi za računanje putnih troškova, kao podsetnik i osnova za planiranje narednog putovanja, a u praksi je neprocenjivo u pola četiri ujutru imati suvozača koji sa punom pažnjom prati zbivanja na putu.

Na osnovu zabeleški tokom putovanja sastavio sam nekoliko tablica, koje opisuju put kroz Makedoniju i Grčku do različitih letovališta (Nei Pori, Pefkohori, Toroni). U tablicama su prikazani samo pređeni kilometri, bez prolaznih vremena i prosečnih brzina kretanja na pojedinim deonicama. Neka svako odmara prema svojim potrebama i rizikuje prema sopstvenoj savesti. Svi putevi su ucrtani u Google Maps, a važne raskrsnice obeležene i opisane.

Siluete iz Grčke

zalazak sunca u Toroniju, sunset in Toroni
Zalazak sunca u Toroniju / Sunset in Toroni; 55 mm, 1/1250 s, f/11, ISO 800

Kada fotografijom želimo da prenesemo neko raspoloženje ili dramatično osećanje možemo se poslužiti siluetom. Silueta je naziv za tamni obris na svetloj pozadini. Siluetnu fotografiju dobijamo fotografisanjem osobe ili objekta tako da se izvor svetla nalazi iza njih. U prirodi je siluetnu fotografiju najlakše napraviti tokom svitanja i sutona dok se sunce nalazi toliko nisko da kretanjem po tlu možemo „oblikovati” scenu.